Sjukgymnastik hjälper mot psykisk ohälsa

Sjukgymnastik, eller som det numera heter fysioterapi, det är något som många förknippar med att man använder för att lindra olika kroppsliga besvär. Dock är det som så att läser man på 1177 vårdguiden, så är det även något som kan vara till hjälp om man lider av en psykisk ohälsa. När det gäller psykisk ohälsa så kan detta ta sig olika uttryck i kroppen. Det kan vara muskelspänningar, oro eller värk. En del känner att de inte klarar av att ta sig för något alls. Andra kan istället bli överaktiva. Psykiska besvär stör dock ofta både dygnsrytmen, sömnen och matvanor och man känner sig missnöjd med både sig själv och sin kropp. För att komma till rätta med dessa problem man känner så kan man då vända sig till en sjukgymnast eller en fysioterapeut. De kan hjälpa till med psykiatrisk fysioterapi. De går igenom din kropp så väl som tar hänsyn till dina tankar.

Hur fungerar det?

Genom psykiatrisk fysioterapi kan du som lider av psykisk ohälsa få en förståelse för hur dina kroppsupplevelser hör samman med det du känner, tänker, behöver och gör. Via denna typ av sjukgymnastik kan du få hjälp genom att jobba med rörelse, stillhet samt en medveten närvaro. Den som lider av depression, ångest, posttraumatiska tillstånd eller andra psykiska besvär kan ha stor nytta av denna typ av behandling. Här kan du läsa mer om vad det innebär med fysioterapi mot psykiska besvär och hur en behandling går till. Själva kärnan i psykomatik och sjukgymnastik vid psykisk ohälsa är hur kropp och psyke samspelar. Många gånger är det som så att den psykiska ohälsan leder till fysiska besvär och för att komma till rätta med dessa problem, så är sjukgymnastik och fysioterapi ett bra sätt att gå tillväga på.