Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna om Regassa-studien


Vad betyder Regassa?

Regassa är ingen förkortning, utan namnet på forskningsstudie kring nya behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa.


Vem betalar Regassa-studien?

Regassa ingår i forskningsprogrammet REHSAM (REHabilitering och SAMordning) som syftar till att finna utökade behandlingsalternativ av de stora sjukdomsgrupperna; smärta i rygg, axlar och nacke kan leda till medelsvår depression, ångest eller stressreaktion. REHSAM administreras av Försäkringskassan och finansieras av riksdag och regering inom ramen för rehabiliteringsgarantin.