Regassas nyhetsbrev

Nyhetsbrev för vårdgivare – februari 2013

REGASSAS nyhetsbrev för vårdgivare beräknas komma ut varannan månad.

Inkludering och randomisering är avslutad i samtliga landsting och regioner. Sammanfattningsvis kan sägas att REGASSA studien har avslutat en framgångsrik inkludering. Ca 960 patienter har randomiserats.

I januari inbjöd Stockholms Läns Landsting till ett gemensamt REGASSA möte med forskningsledning, representanter från alla landsting och regioner i rehabiliteringsnätverket m.fl. Vid mötet diskuterades framför allt kvalitetssäkring av uppföljningsprocessen.

Studien är nu in i en fas av avslutande behandling och med fortsatt uppföljning. Behandling pågår fram till mitten av april 2013. Vi arbetar nu med att motivera patienterna till att fullfölja behandlingen.

Under februari kommer Internetpsykiatrienheten att göra en extra arbetsinsats för att få upp svarsfrekvenserna vid både 3-månadersuppföljning (i Stockholm) och 1-årsuppföljning. En framgångsfaktor är att vi även kan kontakta patienterna på helger och kvällar.