Behandling mot psykisk ohälsa

En person som har psykiska besvär, kan även uppleva att fysiska besvär. Kopplingen mellan kroppen och psyket kan kännas främmande, som man kan läsa om här. En person som lider av psykisk ohälsa blir ofta sjukskriven, medicinerad och får en viss sorts vård. Om man istället får psykiatrisk sjukgymnastik så kan denna typ av vård minska. En sjukgymnast kan genom att se över din kroppshållning och rörelsemönster se hur du mår psykiskt. Det är din kropp som berättar hur du faktiskt mår. Det har blivit allt vanligare att det på olika psykiatriska mottagningar även finns fysioterapeuter. Detta då fysioterapi har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod mot just psykiska besvär.

Hur går en behandling till?

Om du känner ett behov av att få hjälp genom sjukgymnastik för din psykiska ohälsa så kan du ta kontakt med en fysioterapeut. Det kan med fördel kombineras med egen träning och här kan du hitta tränings/hjälpmedel för din rehabilitering. Inom psykiatrisk fysioterapi finns det flera olika sorters behandlingsmetoder. Det som är mest vanligt är det som kallas basal kroppskännedom samt en anpassad fysisk aktivitet. Dessa två metoder är utvärderade på ett vetenskapligt sätt och har visat sig vara något som ger god effekt om man läser denna artikel. Grunder i behandlingen är att du ska få förståelse och kunskap om dig själv, din kropp och hur de samverkar med varandra. Du får även lära dig vad sin faktiskt är rimligt att kräva av sig själv. Du som har behov av att få vård kan kontakta din egen vårdcentral eller en specialistmottagning för att komma i kontakt med en fysioterapeut.  Det kan vara så att det krävs en remiss för att få denna typ av vård. Psykiatrisk sjukgymnastik är något som kan erbjudas inom både öppenvård och inom slutenvård och det finns för både vuxna, ungdomar och barn.