Studie om psykisk ohälsa

Fysisk aktivitet och internet-KBT har större positiv effekt på depressionssymtom än sedvanlig behandling i primärvård.
Det visar de första resultaten från forskningsstudien Regassa - ett unikt samarbete mellan sex landsting och två universitet. Studien omfattar 946 patienter.

Den 10 februari, 2016 presenterades ytterligare resultat från studien i samband med att den tredje REHSAM-konferensen anordnades. 

Läs mer under "Aktuellt från forskningsledningen"  

Pressklipp

Motion mer effektivt än läkemedel mot depression
Sveriges radio 29 mars 2015
 

Löpningen blev hans ”lyckopiller”
Svenska Dagbladet
 

"Jag drabbades av depression, stress och hjärtflimmer"

Lokaltidningen Ljungby

Aktuella publikationer

Artikel publicerad i British Journal of Psychiatry, mars 2015

Physical exercise and internet-basedcognitive- behavioural therapy in the treatment of depression: randomised controlled trial

Conclusion Exercise and ICBT were more effective than TAU by a general medical practitioner, and both represent promising non- stigmatising treatment alternatives for patient with mild to moderate depression. Till artikel 

Delrapport, december 2014
Studien visar sammanfattningsvis att internetbaserad kognitiv beteendeterapi och fysisk aktivitet hade en större positiv effekt på depressionssymtomen än sedvanlig behandling i primärvård. Den självrapporterade arbetsförmågan ökade också mer hos patienterna i dessa båda behandlingsarmar jämfört med sedvanlig behandling. Läs mer.

Processdokumentation, december 2014
Under fyra års tid har sex landsting och regioner samarbetat med Karolinska Institutet och Lunds universitet. Vid sidan av de faktiska forskningsresultaten har själva arbetsprocessen givit erfarenheter som också dokumenterats i studien. Tanken är att hälso- och sjukvårdshuvudmän, forskare, finansiärer med flera ska kunna dra nytta av dessa när de ska ta ställning till liknande studier i framtiden. Läs mer.

Om Regassa

Målet med studien är att bredda behandlingsalternativen med enkla genomförbara alternativ, både som självständiga metoder och som tillägg till medicinering och andra insatser.

För patienter

Tack till alla er som deltagit i forskningsstudien Regassa. Resultaten kommer att betyda mycket för framtida rekommendationer och behandlingar!


Film: Detta handlar Regassa om

 


Film: "Det är ingen slump att vi mår bättre i både kropp och huvud efter ett träningspass"
Inspelad den 18 mars 2015 på Oscarsteatern, Stockholm. Arrangör: Hjärnfonden.